Term of Services
 Cryptominingfarm- Since 2014 | Free 50 GHS (Lifetime)‎

 

มีความเข้าใจในสกุลเงินดิจิตอล

 • สกุลเงินดิจิตอล ในปัจจุบันไม่ใช่สกุลเงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติทั่วไป
 • สกุลเงินดิจิตอล เป็นนวัตกรรมทางการเงินเสมือนเงินจริงที่สามารถใช้ได้ในระบบออนไลน์ หรือระบบดิจิตอลเท่านั้น
 • สกุลเงินดิจิตอล ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยธนาคาร / รัฐบาล / หน่วยงานของรัฐ
 • สกุลเงินดิจิตอล  สามารถใช้ซื้อสินค้าหรือบริการได้จากผู้ให้บริการที่รับสกุลเงินดิจิตอลต่าง ๆ ที่ทั่วโลกยอมรับเท่านั้น

 

นโยบายของ Cryptominingfarm Info

 • Cryptominingfarm เป็นการให้เช่าพื้นที่ลงทุนขุดสกุลเงินดิจิตอลรูปแบบเสมือนในระบบคลาวด์ ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ หรือรับเงินเป็นสกุลเงินตราใดที่รัฐบาลยอมรับ
 • ไม่มีนโยบายในการสนับสนุน ชักจูง เชิญชวนบุคคลให้สมัครเป็นสมาชิก หรือให้ท่านนำสกุลเงินของรัฐบาลมาซื้อหรือแลกเปลี่ยนใน Cryptoiminingfarm Info ซึ่งเราไม่มีนโยบายจ่ายผลตอบแทนให้กับท่านเป็นสกุลเงินรัฐบาลแต่อย่างใด
 • เราไม่มีนโยบายรับฝากเงินหรือเป็นตัวแทนให้กับบุคคลอื่นในการใช้สกุลเงินรัฐบาลเพื่อนำไปซื้อสกุลเงินดิจิตอลเพื่อนำมาลงทุนอย่างเด็ดขาด
 • ผลตอบแทนใด ๆ เราจะจ่ายให้ท่านในรูปแบบของสกุลเงินดิจิตอลในระบบคลาวด์เท่านั้น และเราไม่มีนโยบายจ่ายหรือแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นสกุลเงินของรัฐบาลให้แก่ท่านทุกกรณี
 • ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับปัจจัยตลาดการแลกเปลี่ยนเงินสกุลรัฐบาลต่าง ๆ และความต้องการมูลค่าในสกุลเงินดิจิตอลของตลาด หรือกำลังในการลงทุนขุดสกุลเงินดิจิตอลในรูปแบบเสมือนในระบบคลาวด์เท่านั้น โดยไม่มีการนำสกุลเงินดิจิตอลไปลงทุนในตราสาร หรือทรัพย์สินใด ๆ
 • ไม่สนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่ม  หรือทำการชักจูง หรือทำการบิดเบือนสถานะของสกุลเงินดิจิทัล

 

สแปม

เราจะส่งข้อมูล IP ที่มีการส่งข้อมูลสแปมหรือก่อกวนระบบไปที่ stopforumspam.com และทำการแบนชื่อผู้ใช้งานหากพบว่าทำผิดนโยบายการเป็นสมาชิก

 

เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการยกเลิกคำสั่ง 

 • ระบบทั้งหมดเป็นการเข้ารหัสของสกุลเงินดิจิตอล การเช่ากำลังขุดจะสำเร็จเมื่อมีการส่งสกุลเงินดิจิตอลเข้าระบบ ไม่มีนโยบายคืนสกุลเงินดิจิตอลหรือคืนเป็นสกุลเงินที่รัฐบาลยอมรับทุกกรณี
 • หากท่านกรอกเลขบัญชีปลายทางผิดในการถอนและมีการหักยอดที่ต้องชำระออกจากบัญชีของท่านแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า *บางกรณีไม่อาจทำการขอคืนได้หากการส่งนั้นสำเร็จแล้ว
 • หากมีการโอนสกุลเงินดิจิตอลเข้าในระบบไม่ครบ เพราะไม่ได้รวมค่าถอนจาก Wallet ภายนอก ท่านต้องรับผิดชอบในการโอนครั้งที่สองเอง
 • รหัสสมาชิก อีเมล์ อยู่ภายใต้การดูแลของท่านเอง

 

เงื่อนไขการรับประกันและให้บริการ

 • ทุกข้อมูลที่มีการทำรายการถูกต้องจะได้รับการรับประกัน กรุณารักษาข้อมูลอีเมลล์ของท่านให้ปลอดภัยที่สุด เพื่อติดต่อกับเราในกรณีเกิดเหตุที่ไม่สามารถเข้าบัญชีได้
 • หากไม่สามารถเข้าบัญชีของท่านได้ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอีเมลล์ของท่าน เนื่องจากระบบไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลล์ที่สมัครบัญชีได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รับประกันการถอนเงินสำเร็จภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่มีการหักสกุลเงินดิจิตอลออกจากระบบ โดยไม่รวมเวลา Confirm จากระบบ Blockchain ที่ไม่สามารถกำหนดเวลาได้ และไม่รวมถึงการกรอกเลขบัญชีปลายทางผิด ซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบและแจ้งปัญหากับฝ่ายบริการลูกค้า
 • ไม่รับประกันความเสียหายจากการแลกเปลี่ยน การถอนล่าช้า ข้อพิพาทในกรณีที่ไม่ปกติ
 • ไม่รับประกันบัญชีที่ไม่มีการเปิดใช้งานการยืนยันบุคคลสองขั้นตอนทุกกรณี
 • รับประกันการได้รับและจ่ายผลตอบแทนบนระบบ Blockchain เท่านั้น ไม่รับ/จ่ายเงินหรือผลตอนแทนอื่นใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่รับประกันการถอนเงินผิดบัญชี เมื่อกดยืนยันอีเมล์เพื่อทำการถอนถือว่าสิ้นสุดการดูแลของเว็บไซต์ เนื่องจากทีมงานไม่สามารถตรวจสอบเลขบัญชีปลายทางได้ว่าเลขบัญชีเป็นของท่านจริงหรือไม่
 • ไม่รับประกันค่าธรรมเนียมการถอนในช่วงที่มีการรับ-ส่งสกุลเงินดิจิตอลเป็นจำนวนมาก อาจมีการปรับเรตขึ้นสูงกว่าปกติหลายเท่า
 • ไม่รับประกันการได้รับโบนัสจากความผิดพลาดในการสมัครสมาชิกใด ๆ ทั้งสิ้น การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อมีการกดยืนยันอีเมลล์ ทีมงานไม่มีนโยบายแก้ไขหมายเลขผู้แนะนำให้
 • ทีมงานยินดีแก้ไขปัญหา โดยจะมีการตอบกลับการแจ้งปัญหาผ่านทาง https://help.cryptominingfarm.io ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ ( ไม่รวมระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ) ซึ่งแล้วแต่กรณีของปัญหานั้น ๆ ที่อาจล่วงเลยถึง 90 วัน
 • ไม่รับประกันความเสียหายจากการรวมกลุ่มหรือถูกชักจูงเพื่อทำรายการ ไม่รับประกันการทำผิดข้อตกลงที่ตั้งขึ้นภายในกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่รับประกันการคืน Hashpower ทุกกรณี และไม่สามารถคืนเป็น Bitcoin หรือสกุลเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
 • การดำเนินการใด ๆ ในระบบ ท่านมีหน้าที่เข้าใช้งานและดำเนินการด้วยตนเอง ทีมงานไม่รับประกันความเสียหายทุกกรณีที่เกิดจากบุคคลอื่นที่รับทำการแทนหรือเป็นธุระดำเนินการให้
 • ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนคงที่ได้ เนื่องจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

การยอมรับและทำความเข้าใจ

เมื่อขั้นตอนการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น ถือเป็นการยอมรับนโยบายและข้อตกลงการใช้บริการโดยสมบูรณ์ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคตได้เสมอ เป็นการสมัครสมาชิกด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกชักจูงโดยบุคคลอื่น ยินยอมรับในความเสี่ยงของการลงทุนสมัครเช่าพื้นที่ขุดสกุลเงินดิจิตอลในระบบคลาวน์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ยอมรับการใช้สกุลเงินดิจิตอล ( cryptocurrency ) ในการชำระหนี้ ฉะนั้นผู้ที่สนใจ " จำเป็นอย่างมาก " ที่จะต้องศึกษา มีความรู้ ยอมรับความเสี่ยงสูงได้ และมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลมาอย่างดี


Powered by MakeWebEasy.com